De appel valt niet ver van de boom

Vanmorgen is zoals eerder gemeld de rechtszaak tegen AvroTros inhoudelijk behandeld. Ik wil u graag even bijpraten over wat er zoal besproken is.

Weet u het nog ? De uitzending van 3 januari 2017 begon met de opmerking dat Opgelicht!? al meer dan tien jaar klachten krijgt. Gedurende die tien jaar moet er dus een lange lijst van klagers beschikbaar zijn. Ook de rechter dacht er zo over en vroeg om deze lijst met klagers. De heer van Kaam kwam alleen met een email van mij uit 2006 waarin we kort contact hadden maar verder was er niets. De rechter vroeg er wel om maar volgens van Kaam wilde hij die lijst niet geven. In normaal Nederlands betekent dit dat hij die lijst niet had. Het klonk wel lekker als introductie want ja, je moet het item natuurlijk wel smeuig beginnen. Pure misleiding.

Volgens van Kaam is het ook normaal dat de beelden van de camera van de paal, die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het parkeerterrein, worden gebruikt in het item ondanks mijn verzoek vooraf om geen opnamen te maken met de verborgen camera. Dat dit niets met het interview te maken heeft wordt maar even genegeerd.

Ook is in het bewuste item melding gemaakt dat ik 30 BV’tjes zou hebben om de fiscus te misleiden door alleen maar de BTW terug te vragen. We hebben in geen enkel stuk de lijst van deze BV’s gezien en is er door van Kaam in zijn pleidooi ook geen melding van gemaakt. We kunnen er dus vanuit gaan dat dit bericht ook uit de duim is gezogen. In het pleidooi gaf van Kaam ook aan dat  ik nooit emails heb gestuurd vanaf het moment van het interview tot aan de uitzending en dat de eerste informatie pas in april 2017 (!!) is gestuurd. Dit klonk ons raar in de oren want in het verweerschrift stond duidelijk vermeld dat ik weliswaar emails had gestuurd. Van Kaam schrijft letterlijk: ‘Na het interview alsook na de uitzending ontvangt de redactie weliswaar meerdere e-mails van Tijdgat’ Het waren inderdaad 16 emails heer van Kaam die voor de uitzending zijn gestuurd. We zullen het er maar op houden dat van Kaam moeite had om feiten van fictie te onderscheiden. Overigens komt deze aandoening ook voor op de redactie van zijn opdrachtgever.

Tevens had ik volgens van Kaam de informatie over Erwin Wassenaar ook pas in april 2017 aangeleverd. Nu hebben we duidelijk bewijs dat dit al op 16 december 2016 is gebeurd inclusief de politie-aangifte en dat ik tijdens het interview ook gemeld heb  dat dit onderwerp beter offline besproken kon worden aangezien de politie er bij betrokken was. Wederom werd er een leugen verteld. Hij zal het pas in april 2017 van mijn blog hebben gehaald omdat de redactie deze informatie ook had genegeerd.

Het pleidooi van van Kaam stond zoals verwacht vol met eenzijdige verhalen en halve waarheden. Een voorbeeld is dat ik een rekeningafschrift heb ingeleverd waarop staat vermeld ik na teruggave BTW mijn leveranciers heb betaald. Volgens van Kaam had ik alleen maar 2.500 euro naar mijn vrouw overgemaakt ( die dat bedrag overigens geleend had..), voor het gemak ‘vergat’ hij te melden dat de overige 10.000 euro direct aan crediteuren zijn betaald. Ook is er geblaat dat ik van de BTW zou leven maar ook daar is geen enkel bewijs van geleverd. Het meest opmerkelijke was nog dat dat 80% van zijn pleidooi bestond uit informatie die NA de uitzending pas beschikbaar was en grotendeels van mijn blog was gekopieerd.

Van Kaam hekelde ook het feit dat ik pas na een jaar met de procedure was begonnen. Ik had geen andere keuze omdat deze lafaards, ondanks hun grote waffel op TV, niet het lef hadden om bij de Raad voor de Journalistiek te verschijnen. Ik heb van Kaam ook gemeld dat het toch een gelopen race voor AvrotTros moet zijn als ze een dergelijk item maken en dan ook nog blijven vertellen dat er niets mis mee is ? Waarom ben je dan weggebleven ? Ook heb ik een klacht ingediend bij de Ombudsman van de NPO maar omdat Opgelicht?! is geregistreerd als amusementsprogramma kon zij de klacht niet in behandeling nemen. Je zou denken dat van Kaam in de startblokken stond na betekening van de dagvaarding maar niets is minder waar, hij moest eerst twee keer uitstel vragen. Zo’n haast had je dus niet dus stop met zeuren.

Waar ik helemaal hard om heb moeten lachen is het verwijt van van Kaam dat ik alles en iedereen een oplichter noem op dit blog inclusief autocuekoning Jaap Jongbloed. Ik heb de rechter en van Kaam gewezen op de uitzending van Opgelicht?! van 10 januari 2018 waarin twee media-psychologen onderuit gezakt zaten in een theater. Zij zaten naar beelden van mensen te kijken die in het verleden in het programma voorbij zijn gekomen. De strekking van het verhaal was dat als je ‘uhhm’ zei na een vraag en je was goed gekleed dan was je een oplichter. Ik heb de rechter gewezen op een interview van Jaap Jongbloed bij Max waarin hij strak in de kleertjes meer dan 60 keer ‘uhhm’ heeft gezegd. Volgens de normen van Opgelicht?! is het dus een oplichter. Uw client heeft deze rotzooi zelf de ether in geslingerd, moet u mij er niet van betichten dat ik ernaar refereer. Volksverlakkerij!

Aan het eind van de zitting heb ik de mogelijkheid gehad om nog wat te zeggen. Ik heb duidelijk chronologisch uiteengezet hoe de redactie van AvroTros mij bewust in de val heeft gelokt en mij op deze negatieve manier heeft afgeschilderd. Naast andere zaken heb ik ook duidelijk aangegeven dat ik het laf vond om een foto van mijn kinderen te gebruiken, die op dat moment 3 en 5 jaar oud waren. Volgens bedrijfsjuriste Alissa van Tricht, ook aanwezig vandaag, was de foto gebruikt ‘om iedereen te laten zien op welke manier hun vader zaken deed’. Dat zij mij op de korrel namen kan ik nog accepteren aangezien ik mezelf kan verdedigen maar mijn kinderen hebben hier niets mee te maken en vind het schandalig en onacceptabel dat dit is gebeurd. Ze hebben deze foto alleen maar gebruikt om emotie op te wekken. Van Kaam vindt het in zijn pleidooi vreemd dat ik Trut van Tricht een gesjeesde rechtenstudent noem. Nu ik haar vandaag heb ontmoet is deze kwalificatie nog teveel eer. Ik geloof helemaal niet in mijn eigen leugens want ik ben de enige die met concreet bewijs is gekomen dat de zaken anders liggen. Ik heb van de kant van Opgelicht ?! geen enkel bewijs gezien. Dat kunnen ze ook niet, wel blaten en liegen.

Conclusie : De appel valt niet ver van de boom.
De redactie van Opgelicht?! en van Kaam passen prima bij elkaar. Beiden brengen halve waarheden en negeren of verdraaien duidelijk bewijs. Er is geen enkel concreet voorbeeld gegeven dat ik iemand opzettelijk benadeeld of opgelicht zou hebben. Daarnaast is er ook nooit aangifte gedaan van fraude of oplichting. Zoals verwacht was keffertje Suusje van Asseldonk er ook niet omdat ze daar gewoon te laf voor was. Wel een grote muil op TV maar niet het lef hebben om verantwoording te komen afleggen.
Als ik daarnaast snel reken heeft deze zaak hen al meer dan 20.000 euro belastinggeld gekost. Het zou handiger en goedkoper zijn geweest om gewoon toe te geven dat er fouten zijn gemaakt. Maar van dat principe hebben ze in Hilversum nog nooit gehoord.
Tenslotte wil ik mijn raadsman mr. Floris Holthuis bedanken voor zijn steun en geloof in deze zaak. Uitspraak volgt in de week van 26 augustus a.s.