Vooringenomenheid OM wederom bewezen

Het OM, via plaatsvervangend hoofdofficier Jeuken, heeft eindelijk gereageerd op mijn brief van 7 februari j.l. Hij blijft volhouden dat de AvroTros deugdelijk onderzoek heeft gedaan maar komt met geen enkel bewijs dat zijn stelling onderbouwt of informatie waarop zijn beslissing is gebaseerd. Het zijn alleen maar aannames en dat lijkt me toch gevaarlijk als je deze positie bekleedt. Het is verbazingwekkend en ook schokkend dat het OM deze conclusie trekt zonder onderzoek te verrichten of de bewijzen van de klager nader te bekijken.
De leiding van het OM is duidelijk corrupt en incompetent en hoort niet thuis op deze positie. De burger klaagt al langer dat zij zich niet gesteund voelen door het OM na het doen van aangiftes en dit is helaas een van de vele voorbeelden.
Het OM wil ook niet meer reageren als ik over deze kwestie blijf communiceren en dat begrijp ik ook wel. Ik stel lastige vragen en ze bedrijven liever struisvogelpolitiek.