Medewerkers ING Bank frauderen met IVR-registratie

Ik ben u nog het verhaal schuldig over de fraude van de ING Bank in de periode vanaf eind maart 2017 tot heden dat ruim twee maanden na mijn item bij Opgelicht?! van start ging.

Door alle perikelen heb ik niet mijn financiele doelstellingen kunnen halen en moest er geld geïnvesteerd worden in Hermes Scheepsexploitatie b.v. om de solvabiliteit te verbeteren en crediteuren te betalen. Ik heb hiervoor eind maart 2017 een lening aangevraagd bij huisbankier ING, ook omdat er voldoende onderpand was. Zij zouden de offerte toesturen en na ondertekening dit bedrag binnen een aantal dagen op mijn rekening bijgeschreven krijgen.

In de tweede week april 2017 kreeg ik een telefoontje van mijn contactpersoon Eric de Graaf van de ING Bank, die mij meldde dat er bij het afsluiten van het contract een EVR-melding naar voren is gekomen. EVR staat voor het Externe Vermeldingsregister, een register waarin personen staan geregistreerd die banken of verzekeringsmaatschappijen bewust benadeeld hadden. Op het moment dat je hierin wordt geregistreerd dien je dit bevestigd te krijgen via een brief en heb je de mogelijkheid om binnen veertien dagen beroep aan te tekenen. Naast het feit dat ik nooit van het EVR had gehoord heb ik ook nimmer een brief hierover ontvangen.
De heer de Graaf wist ook niet wie mij had geregistreerd maar die informatie zou hij binnen een paar dagen ontvangen van de afdeling Veiligheidszaken van de bank. In de periode erna heb ik nog verschillende keren met de Graaf gebeld maar die bevestigde mij geen informatie te hebben ontvangen.

Aangezien er van de kant van de ING Bank geen enkele informatie kwam heb ik op 19 april 2017 contact opgenomen met de ABN-Amro Bank waar ik op dat moment mijn privé-rekening had.
Ik heb het verzoek gedaan om te achterhalen wie mij had geregistreerd zodat ik actie kon ondernemen. Op 25 april, reeds 6 dagen later (..) meldde de ABN-Amro Bank in een brief dat ik niet in het EVR-register vermeld stond en mijn BV ook niet. De vraag die dan in je opkomt is hoe de lening dan afgewezen kon worden als er geen EVR-registratie blijkt te zijn.
De ING had in de tussentijd nog steeds niet gereageerd en daarom heb ik op 26 april 2017 een klacht ingediend bij het Kifid in Den Haag, het klachteninstituut voor de financiele dienstverlening en heb ik de ING Bank op de hoogte gebracht van mijn bevindingen.

Op 30 mei 2017, meer dan een maand nadat ik de brief had ontvangen van de ABN-Amro Bank, ontving ik een brief van de ING Bank waarin de fout werd erkend. Ze hadden ‘per abuis foutieve informatie verstrekt’ met betrekking tot de afwijzing van het krediet. Er kwam een nieuwe reden voor de afwijzing: ‘Vanuit economisch, strategisch en risicoperspectief heeft de bank besloten geen krediet te verstrekken’ Als ik vragen had kon ik contact opnemen. Nou dat heb ik natuurlijk gedaan want het krediet was goedgekeurd maar door de EVR-melding weer afgekeurd. Als die melding niet bestaat zou je denken dat het voor de hand ligt dat het krediet verstrekt zou worden. Ik heb de bank deze vraag gesteld en kreeg op 8 juni 2017 de bevestiging dat zij mijn brief hadden ontvangen en ter beantwoording lag bij de afdeling KYCC Investigations.

Op 4 augustus 2017, meer dan twee maanden later(!!) ontving ik een brief van de bewuste afdeling. Wat ik al wist werd nog even bevestigd: ik stond niet in het EVR vermeld.
De bank had mij echter wel geregistreerd in het IVR, het interne verwijzigsregister, vanwege de faillissementen van Hermes Online b.v. en Hermes Yachtcharter b.v. Volgens de bank waren in deze faillissementen ‘onregelmatigheden’ geconstateerd die deze registratie rechtvaardigde.
Onregelmatigheden ? Waar hebben ze het in godsnaam over ? Ik werd bewust weer op het verkeerde been gezet en heb dit ook dezelfde dag aan het Kifid laten weten. Ook heb ik bij de directie van de de ING Bank op 21 augustus 2017 een klacht ingediend en gevraagd om met concrete voorbeelden te komen. Beide curatoren wisten bij navraag namelijk niets van onregelmatigheden en hadden ook geen enkele informatie met die strekking naar derden gecommuniceerd. Dus de bank verzint maar wat om mij op basis van roddels en achterklap in de uitzending van Opgelicht?! te registreren.
De vraag rijst ook, als ik geregistreerd wordt in het IVR en ik malversaties zou hebben gepleegd, waarom de ING Bank dan nimmer de relatie heeft opgezegd. Dergelijke klanten wil je toch niet hebben?

Op 25 augustus 2017. ontving ik een email van KYCC Investigations waarin zij stellen dat zij op 4 augustus 2017 hebben uitgelegd dat het IVR en EVR uit hetzelfde systeem wordt getoetst. Medewerkers van deze bank zijn blijkbaar te visueel gehandicapt om te lezen dat ik in het IVR stond en niet in het EVR. Ik ben op 31 januari 2017 door de ING Bank geregistreerd voor de periode van 8 jaar. Geen woord natuurlijk over het feit dat ik hierover wettelijk gezien geïnformeerd had moeten worden want dat zwijg je natuurlijk gewoon dood. Over fraude gesproken….
Ze hebben op basis van verwachtingen deze registratie gerealiseerd en dat is niet correct, illegaal en strafbaar. Dit is gewoon een heksenjacht maar dat durven deze schapen niet toe te geven. Het frappante is ook dat geen enkele brief van de bank persoonlijk is ondertekend omdat ze te laf zijn om hiervoor persoonlijk verantwoording te dragen.

Tenslotte kreeg ik ook nog te horen dat ik niet meer mocht mailen naar deze afdeling maar dat ik moest wachten op een antwoord van de afdeling Juridische Beroepsklachten en Geschillen.
Dit antwoord zit niet in het dossier dus u raadt het al: er is nimmer een reactie gekomen van deze afdeling. Ik zou ook niet weten wat je al deze leugens nog als antwoord kunt sturen.

Vandaar dat ik de ING Bank eerder deze week in een brief aansprakelijk heb gesteld voor de geleden schade en het illegaal registreren in het IVR. Mocht ik van hen geen passend voorstel krijgen om dit in den minne op te lossen, zal ik deze zaak aan de rechter voorleggen.
Tevens heb ik ze gesommeerd om mij uit het IVR te verwijderen met terugwerkende kracht vanaf 31 januari 2017. En het Kifid ? Die schreven een briefje dat zij mij niet konden helpen.