Plof BV

In het afgelopen jaar is de term ‘plof BV’ regelmatig voorbij gekomen. Ook zijn er met deze uitdrukking nepprofielen aangemaakt waarmee onjuiste content is gepubliceerd. Volgens enkele klagers schijn ik bestaande BV’s gebruiken om malversaties mee te plegen. Maar wat is de definitie van een plof BV ?

Een ondernemer koopt een inactief bedrijf – ook wel plof-BV genoemd – huurt een leegstaand pand, bestelt allerlei goederen en regelt vervolgens een turboliquidatie. Een turboliquidatie, waarbij een BV binnen een dag wordt opgeheven, is eenvoudig uit te voeren. De aandeelhoudersvergadering besluit tot opheffing en de bestuurder meldt dit bij de KvK door middel van het ondertekenen van een formulier waarop staat aangegeven dat er geen baten zijn. Of de BV vol zit met schulden, wordt niet gevraagd door de Kamer van Koophandel. Die verwerken simpelweg het ontvangen formulier, waarna de BV ontbonden wordt. Ook de wet zegt niets over schulden en de Hoge Raad oordeelde vorig jaar nog dat ook een bedrijf met schulden zich via deze methode mag opheffen.

Er zijn ondernemers die dit steeds weer doen. De Kamer van Koophandel weet hier wel van, maar mag niet weigeren de ondernemer opnieuw in te schrijven. Dit alles biedt gelegenheid tot fraude, omdat het mogelijk maakt een BV vol te pompen met schulden, de vennootschap op naam van een stroman te zetten en hem vervolgens te laten ‘ploffen’. Er komt geen curator aan te pas en het opheffen hoeft niet gemeld te worden aan schuldeisers. Hierdoor kunnen schuldeisers, de Belastingdienst en dus ook de samenleving fors worden benadeeld.

De term is leuk om te gebruiken maar heeft in geen enkel opzicht betrekking op mijn handelen. De BV’s zijn door mijzelf of met mede-aandeelhouders opgericht en nooit geliquideerd.