Leo van Dinteren

In de uitzending van 3 januari was de eerder genoemde financier Leo van Dinteren uit Tiel ook in beeld, zij het onherkenbaar. Volgens hem had ik zijn pensioen verkwanseld en was hij zijn geld kwijt. Wat er niet werd verteld is dat deze heer het woord pensioen nog nooit had genoemd tijdens onze ontmoetingen en dat het voor het schip een pandrecht bij de notaris was afgegeven. Als hij zijn investering terug wilde kon hij zijn schip opeisen en die verkopen. Ik had mij daarnaast ook nog persoonlijk borg gesteld dus van risico was geen sprake. Overigens is het zo dat we hier praten over een nieuw bedrijf dus het risico dat het mis gaat is altijd aanwezig.

Tijdens zijn item zijn er foto’s vertoond waarop mijn kinderen te zien zijn. Ik heb deze foto’s nimmer gedeeld met wie dan ook en zijn deze foto’s vanaf mijn Facebookpagina gekopieerd. Dat je ontevreden bent dat de investering nog geen geld oplevert kan ik begrijpen maar daarbij kinderen te betrekken vind ik onacceptabel en heeft niets met deze zaak te maken.

09.05.2017

Om naar de toekomst te kijken en het plan alsnog tot uitvoer te kunnen brengen hebben we vandaag overeenstemming bereikt en nieuwe afspraken gemaakt. Ik ben erg blij dat we toekomstgericht bezig kunnen zijn en dit hoofdstuk kunnen afsluiten.

16.05.2017

Blijkbaar heb ik de afspraken verkeerd begrepen want de eigenaar van het schip, waarop hij pandrecht heeft en niet zoals hij tijdens de uitzending meldde dat hij zijn geld kwijt is, heeft faillissement van Hermes Scheepsexploitatie b.v. aangevraagd. Gezien het feit dat hij leugens heeft verteld in het programma hebben wij hem de afgelopen maanden al verantwoordelijk gehouden voor de schade. We hebben hem vandaag opnieuw aansprakelijk gesteld voor de schade door laster en smaad en hem een vergoeding gevraagd van 25.000 euro.